Hydroizolácie

Hydroizolácie z PVC fólie

VÝHODY hydroizolácie z PVC fólie:

 • Všetky spoje strešnej krytiny sú vytvorené zvarmi o vysokej pevnosti, čím vznikne dokonalý vodotesný povrch.
 • Krytina sa vyznačuje vysokou pevnosťou, vysokou pružnosťou a prieťažnosťou v širokom rozmedzí teplôt od - 30 oC do + 80 oC.
 • Krytinu tvorí fólia o jednej vrstve hrúbky 1,2 - 2 mm, o váhe cca 2 kg/m2, čím minimálne zaťažuje strešnú konštrukciu.
 • Krytina dlhodobo odoláva ultrafialovému žiareniu, má teda veľmi dobré parametre starnutia, odoláva chemicky agresívnym vplyvom z ovzdušia, priemyselným exhalátom a výluhom.
 • Fólia má veľmi priaznivé parametre priepustnosti vodných pár, umožňuje priebežnú difúziu vlhkosti zo strešného plášťa do ovzdušia. Svetlý povrch odráža a minimálne pohlcuje slnečné tepelné žiarenie.
 • Aplikácia PVC fólií je možná temer celoročne pri dolnej hranici teploty do - 5 oC, nie však počas dažďa, sneženia.
 • Životnosť krytiny z PVC je v praxi odskúšaná počas 50 rokov. Počas celej doby životnosti nepotrebuje žiadnu údržbu.
 • V prípade mechanického poškodenia (roztrhnutie ostrým predmetom a pod.) sa dá veľmi jednoducho opraviť privarením platy zo základného materiálu.
 • Je vhodná aj na objekty a budovy, kde je väčšie riziko požiaru, nakoľko sa PVC fólia spája bez použitia otvoreného ohňa, spája sa teda na báze horúceho vzduchu.
 • Taktiež je vhodná na zvislé plochy strechy – napr.: komíny, atiky, vikiere a pod.
Ploché strechy izolácie Ploché strechy izolácie Ploché strechy izolácie

Asfaltové pásy

Hydroizolácie modifikovanými asfaltovými pásmi sú vhodné na obnovu zastaralých, popraskaných a zatekajúcich striech obytných a verejných budov bez demontáže starej strešnej krytiny (potreba demontáže pôvodnej strešnej krytiny je individuálna, v niektorých prípadoch si to strecha vyžaduje).

Izolačné asfaltové pásy sa pripevnia na očistený povrch strechy pomocou plameňového tavenia. Práce spojené s obnovou strechy neprekážajú normálnemu životu a prevádzke v budove.

VÝHODY hydroizolácie modifikovanými asfaltovými pásmi:

 • nepochybne nižšie finančné náklady na renováciu strechy.

 • nízka hmotnosť pásov (4,5 kg/m2), nedochádza tak k preťaženiu strešnej konštrukcie.
 • Asfaltové pásy patria medzi ťažko horľavé materiály.
 • Strecha má predpokladanú životnosť 25 – 30 rokov.
 • Vysoký tepelný bod mäknutia izolačných asfaltových pásov zabezpečuje ich silnú priľnavosť, a preto je možné nataviť ich i na zvislé časti strechy – napr.: komíny, atiku, vikier a pod.
 • Vytvorením asfaltového strešného plášťa vznikne absolútne 100 % vodotesná strecha.
Asfaltové strechy Asfaltové strechy

Zatepľovanie plochých striech

 • Tepelnoizolačnú vrstvu tvoria materiály s ideálnym tepelným odporom. Tepelnoizolačná vrstva slúži na dosiahnutie optimálneho tepelného odporu strechy s cieľom eliminovať tepelné straty.
 • Ploché strechy, spodné stavby zatepľujeme minerálnou vlnou, expandovaným polystyrénom, alebo extrudovaným polystyrénom.
 • Strecha je jednou z veľkých príčin úniku tepla (15 – 25 %).
 • Tepelné izolácie sú výhodné nielen preto, že zabraňujú úniku tepla, ale sú zároveň aj akustickou a protipožiarnou izoláciou. Sú zdravotne a hygienicky nezávadné, tvarovo stále a majú neobmedzenú životnosť.
 • Tepelná izolácia chráni strechu ako pred chladom v zimnom období, tak aj pred teplom v letných horúčavách.

Hydroizolácie proti zemnej vlhkosti

 • Hydroizolácie spodných stavieb sa používajú proti zemnej vlhkosti, proti tlakovej vode a tiež izolácie proti radónu.
 • Ďalej sú používané pri ochrane životného prostredia napr.: proti ropným produktom používaných na čerpacích staniciach, na ekologických skládkach, v poľnohospodárstve a pod.